Saturday, 12 November 2011

സെൻ ഫിലോമിനാസിന്റെ ബ്ലോഗ് മുറ്റത്തേയ്ക്ക് സ്വാഗതം. നിങ്ങൾക്കും ഈ ബ്ലോഗിലേയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ കലാസൃഷ്ടികൾ സംഭാവന ചെയ്യാം. സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയാണെങ്കിൽ രാജീവ് സാറിന്റെ കൈവശം നൽകുക. മറ്റുള്ളവർ ഈമെയിൽ ആയി അയച്ചു തരിക.

Thursday, 3 November 2011

Beauty of Nature - A poem by Ancymol Ashok 9A

Beauty of Nature

On the bluish sky,
the brightest sun
Like the diamond
in the pond.

Dew drops shining,
in the sun rays
Like the pearls,
shining in the ocean.

Butterflies collect honey,
from the beautiful flowers
Who make our Earth,
a beauty...

My Dad is my Treasure - A poem by Anju K.S. 9A

My Dad is my Treasure

Father, you are my treasure
You love me a lot
You give me everything
I am glad because
You are the gift of God.

Dad you gleam in my life
When I am glum in my life
I can't laugh, I can't cry
Because if I begin to cry
Your heart will be shattered.

When I can't see you
I feel the pain of love
I remember your face at that time
I miss you a lot in my heart
Father you are my pleasure.

I love you Dad, really I love you
My love is not just for fun
It's like an ocean
Dad, please forgive me
If I ever made you sad.

I feel the depth of your love
I know your hard work
I know your heart
So I will try my level best
To fulfill you dreams.

I can't disown you
Because you are my Dad
You are my treasure
I am thankful to you for everything
I love you Dad, really I love you.

For my Mother - A poem by Ashma Nazer 9A

For my Mother

Passing along the lines
It was you and me
Carried into the world
Crying as a complaint
Winked at you the first
Close to your breast
And then in your arms
And then on your lap
Cradled like a doll
That was so precious to you
Then holding your fingers
I learned to walk.

Passing along the lines
It was you and me
Suddenly like a broken chord
I am left to myself
And you passed away along the clouds
Like a dream lost as I woke up
Now like a star
As I would love to see
Among other souls in heaven
You are bright and beautiful
"My Mom" I love you
Though you are far away.

Nature - A poem by Ashma Nazer 9A

Nature

Oh! Nature thou art a mystery
The foam-less waters running by
The valleys that are lush and green
The trees that crackle.

The wind that blows
And makes the flowers swing and sway
The birds that chirp sweet melodies
To their creator who's far above the sky so high.

The almighty whom we long to see
And yet sail to find in your arms
Oh thou knowest them all
The wonders all around.

The plants,the trees, the animals around
You cradle through out the night
And wake them up with a morning so bright
See nature, what to say
About the wonders which you behold.

Saturday, 8 October 2011

Pencil Drawings


Neenumol Thomas Std. 9 B

വലുതായി കാണുവാൻ ചിത്രത്തിൽ ക്ലിക് ചെയ്യുക


Cartoons


Neenumol Thomas Std. 9 B

 

വലുതായി കാണുവാന്‍ ചിത്രത്തില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Saturday, 10 September 2011

വരൂ നമ്മുടെ ബ്ലോഗ്‌ നമുക്ക് സുന്ദരമാക്കാം

പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകര്‍ക്കും വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും തങ്ങളുടെ സൃഷ്ടികള്‍ അയച്ചു തരാം. നമ്മുടെ ബ്ലോഗ്‌ മനോഹരമാക്കാനുള്ള ഈ സുവര്‍ണാവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമല്ലോ...

Wednesday, 7 September 2011

കെ ട്ടൂന്‍ ആനിമേഷന്‍ ട്രെയ്നിംഗ് പ്രോഗ്രാം പുരോഗമിക്കുന്നു


 
        ഐ റ്റി @ സ്കൂളിന്റെ കെ  ട്ടൂന്‍  ആനിമേഷന്‍ ട്രെയ്നിംഗ് പ്രോഗ്രാം ഉപ്പുതറ സെന്‍ ഫിലോമിനാസില്‍ പുരോഗമിക്കുന്നു. കേരളമോട്ടുക്കുള്ള 14000 ത്തോളം കുട്ടികള്‍ വിവിധ സെന്ററുകളില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന  ഈ ട്രെയ്നിംഗ് പ്രോഗ്രാമില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നു . വളകൊട് , കണ്ണാംപടി , ഉപ്പുതറ എന്നീ മൂന്നു സ്കൂളുകളിലെ 19 കുട്ടികള്‍ ആണ്  ഉപ്പുതറ സെന്‍ ഫിലോമിനാസില്‍ ഈ ട്രെയ്നിങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നത്. സ്കൂള്‍ ഐ ടി  കോ ഓടിനെടര്‍ ശ്രീ റെന്നി ജെയ്മ്സ് ആണ് ക്ലാസുകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. സെപ്റ്റംബര്‍ 5,6,7,17 എന്നീ തീയതികളില്‍ നടക്കുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാം ലിംകാ ബുക്ക് ഓഫ് റകൊട്സില്‍ കയറുമെന്ന് കരുതുന്നു.

സ്വാഗതം...സെന്‍ ഫിലോമിനാസിന്റെ നടുമുറ്റത്തെയ്ക്ക്


           ഒരു ഗ്രാമത്തിന്റെയാകെ അറിവ് നേടാനുള്ള സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാക്കിയ സരസ്വതീ ക്ഷേത്രം....കാലത്തിന്റെ കുത്തൊഴുക്കില്‍ മറ്റനേകം സ്ഥാപനങ്ങള്‍ എത്തിയിട്ടും ഇന്നും ഒളി മങ്ങാതെ നില്‍ക്കുന്നു ഈ വിദ്യാലയം ...കാലാനുസൃത മാറ്റങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊണ്ടു  ഇനിയും അനേകം തലമുറകള്‍ക്ക് വിദ്യാ വെളിച്ചം പകരാന്‍ അമ്മേ നീയുണ്ടാകട്ടെ എന്ന പ്രാര്‍ത്ഥനയോടെ പുതു തലമുറയുടെ അക്ഷര സ്വപ്നങ്ങള്‍ക്ക് സൈബര്‍ പരിവേഷം നല്‍കാനുള്ള ഈ എളിയ ശ്രമം ആരംഭിക്കട്ടെ...